Guzzi_logo_original_250x168
SvenskFlagga

UKFlagga
I sadeln sedan 1970-loggan NG1_489x170 moto_guzzi_logo_302

I detta formullär kan du föranmäla dig och de som kommer med dig till träffen. Det inte bindande i något avseende. Vi vill dock gärna bilda oss en uppfattning om hur många som kommer och på så sätt se till så att det finns mat till alla. En fördel för dig är att, du i och med din anmälan oxå kommer att hållas uppdaterad vad gäller information angående träffen.
När du klickar på “Skicka via mail” får du upp ett redan adresserat mail i din mailklient som du bara skickar, så var det klart!

Namn:

Antal personer:

Ev. medlems nr:

Kommer från:

Min motorcykel:

Middag lördag:

Ja

 

Nej

 

Frukost

Två

 

En

 

Ingen

 

Jag/Vi ämnar bo i:

Tält

 

Stuga

 

Ej akt.

 

Jag har frågor,
kontakta mig!

Ja

 

Nej

 

  (Sker via mail, i första hand)

Egen Kommentar
/meddelande/frågor:

 

Kontakt klubben

Kontakt Bjorknas Camping

Kontakt Utland

Nicklas Johansson
Dahlsgatan 6, 982 32 Gällivare
Tfn: 0970-14546
Mobil: 070-5353218
presidente@guzziclub.nu

Tel-nr: 08-58242056
Mob-nr: 070-5578870
Info@bjorknas-camping.se

Tina Karlsson
Borstetorp 101, 380 40 Orrefors
Tfn: 048-13 07 94
utland@guzziclub.nu